Anasayfa Araç Sorgulama Trafik Sorgulama Araç Noter Ücreti (Motorlu Taşıt Alım-Satımına Dair) 2017

Son Yorumlar

 • Selam ben aracımın motor yapımı çok yüksek olduğundan aracına hurdalik... Devamı...
  23.01.2018
 • Arabamın tavan lambası yanmıyor muayenede sorun olurmu ? Devamı...
  16.01.2018
 • Arastiriyorum ama bulamadim.sorunum su. 3 gun sonra muayneye girecegim... Devamı...
  15.01.2018
 • bu cezalar yakalanınca yoksa muayeneye gidince değil benim bildiğim Devamı...
  07.01.2018
 • Egzoz Emisyon ölçümünü süresinde yaptırmamanın cezası 1.206 TL 2018 iç... Devamı...
  05.01.2018
 • Aracin vergi borcu etkilermi muanede Devamı...
  04.01.2018
 • Aracımın muayenesi Aralık ayı içinde olmaktadır.Muayene saatleri namaz... Devamı...
  18.12.2017
 • Genel muayene ili ilgili randevu almam lazımdı genel muayene tekrarı i... Devamı...
  17.12.2017
Reklam
Araç Noter Ücreti (Motorlu Taşıt Alım-Satımına Dair) 2017 PDF Yazdır e-Posta

2017 YILI NOTER ÜCRET TARİFESİ

arac-noter-satis-masraf

EGM Adına Tahsil Edilen Tescil Belgesi Bedeli 2017 : 83,84 TL (2016 yılı için 80,77 TL)

(Yurdışına çıkarma hariç tüm işlemlerde alınır)

 

EGM Adına Tahsil Edilen Trafik Belgesi Bedeli 2017 : 111,62 TL (2016 yılı için 107,53 TL)

(Trafik belgesinin satış sırasında yenilenmesi gereken durumlarda alınır)

 

Noter Ücreti 2017 : 32,10 (2016 yılı için 30,92 TL)

(Her türlü satış ve devir işleminde alınır)

 

Posta Ücreti 2016 : 10,03 TL (2015 yılı için 9,66 TL)

(Sadece seferberlik görev emri bulunan satışlarda alınır)

 

KDV : İşlem Ücretinin % 18'i

(İşlemden alınan ücretlere göre %18 katma değer vergisi.)

2017 yılı bedelleri % 3,18 olan 2017 yeniden değerleme oranına göre yaklaşık olarak gösterilmektedir.) 

 

2017 Noter Satış Masrafı harici Araç Noter Satış Devir İşlemleri ile ilgili bilgiler için linki tıklayınız.

Araç alırken nelere dikkat edilir? bilgisi için linki tıklayınız.

Örnek Araç Satış Noterlik Makbuzundaki Ücretler

Plakası değişmeyen normal bir aracın satışı ne kadar tutar diye düşünenler için Gerçek bir araç satış noter makbuzundaki ücretler burada örnek olarak listelenmiş ve toplamı gösterilmiştir. 2013 yılı için

Değerli kağıt bedeli (Araç tescili belge bedeli) 66,50 TL + Noter Ücreti 25,60 TL + % 18 KDV 4,61 TL

Plaka Değişmediğinde Araç Noter Satış Masrafı Toplam: 96,71 TL (Bu eskisi 2017 yılı için toplanırsa şu şekilde)

2017 yılı için YAKLAŞIK 132 TL

2011-2012-2013-2014 YILI NOTER ÜCRET TARİFESİ

 

EGM Adına Tahsil Edilen Tescil Belgesi Bedeli : 50,00-58,00-66,50-69,11 TL

(Yurdışına çıkarma hariç tüm işlemlerde alınır)

 

EGM Adına Tahsil Edilen Trafik Belgesi Bedeli : 67,00-77,50-89,00-92,50 TL

(Trafik belgesinin satış sırasında yenilenmesi gereken durumlarda alınır)

 

Noter Ücreti : 21,54 TL-23,75-25,60-26,60

(Her türlü satış ve devir işleminde alınır)

 

Posta Ücreti : 6-7-8-8,31 TL

(Sadece seferberlik görev emri bulunan satışlarda alınır)

 

KDV : İşlem Ücretinin % 18'i

(İşlemden alınan ücretlere göre %18 katma değer vergisi.)

 

Araç Noter Satış Devir İşlemleri ile ilgili bilgiler için linki tıklayınız.

 

 

2009 YILI NOTER ÜCRET TARİFESİ

 

Noter ücreti:

Madde 1- Noterler, yaptıkları işlemlerden Harçlar Kanunu’na göre aldıkları harçların yüzde otuzu oranında noter ücreti alırlar.

Bu ücret, bir noterlik işleminde 1.85-TL.  dan az olamaz.

Bu suretle hesaplanan ücret miktarlarında (0.5-KR’nın ) yarım kuruşun altındaki değerler dikkate alınmaz.

 

Düzenleme ücreti  :

Madde 2- Noterler, yaptıkları vasiyetname ve vakıf senedi düzenlemesinden 84.16 -TL.  düzenleme ücreti alırlar.

Bu işlemlerden vazgeçme veya bunların feshi, iptali ve değiştirilmesi yukarıda belirtilen ücretin üçte biri oranında ücrete tabidir. Düzenleme ücreti alınması gereken bir işlemde hesap edilecek noter ücreti ile düzenleme ücretinden hangisi fazla ise o ücret alınır.

 

Yazı ücreti  :

Madde 3- Noterler, her ne suretle olursa olsun yazdıkları kağıtların dairede kalan nüshası ile iş sahibine verilen asıl ve örneklerinin her sayfasından 2.51-TL.  yazı ücreti alırlar.

Yukarıdaki fıkrada gösterilen kağıtların örneklerinin iş sahibinin istek ve onayı üzerine, noterlik dairesinde fotokopi yoluyla çıkartılması halinde, bu örneklerin her sayfası da aynı ücrete tabidir

Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf tutulan işlemleri noter yazdığı takdirde, yukarıdaki fıkra hükmü gereğince yazı ücreti alınır.

Tanıklık  ve onama şerhlerinden yazı ücreti alınmaz.

 

Çevirme ücreti   :

Madde 4- 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun 103. maddesi hükmü uyarınca, noter tarafından bir dilden diğer dile, bir yazıdan diğer yazıya çevrilen veya çevirtilen kağıtların her sayfasından  21.07-TL. çevirme ücreti alınır.

Bir dilden diğer dile veya bir yazıdan diğer yazıya çevrilen veya çevirtilen kağıtların 10 veya daha az satırı içeren sayfalarından birinci fıkrada gösterilenin yarısı kadar ücret alınır.

 

Karşılaştırma ücreti   :

Madde 5- Dışarıda yazılıp onama veya tebliğ için noterliğe getirilen kağıtların karşılaştırılmasından (Asıllar hariç) sayfa başına 2.51-TL. ücret alınır.

Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf tutulan işlemlerden de bu ücret aynen alınır.

 

Tescil ücreti   :

Madde 6- Kanun uyarınca tescili gereken işlemlere ait kağıtlardan, işlem başına maktu olarak 80-KR. tescil ücreti alınır.

 

Emanetlerin saklanması ücreti   :

Madde 7- Noterler, saklayacakları emanetler için (emanet ister eşya, isterse kıymetli evrak olsun) maktu olarak yıllık 5.89-TL. ücret alırlar. Tutanakta yazılı emanetler birden fazla olsa dahi, tek saklama ücreti alınır.

Emanetlerin saklanması ayrıca gideri gerektirmekte ise noter, birinci fıkra uyarınca alacağı ücretten başka, bu sebeple yapacağı gerçek gideri de ilgilisinden alır. Emanetler birden fazla kişilere ait ise, emanetlerin miktarına ve kapladığı yere göre, gider aralarında paylaştırılır.

Saklama süresi kanunca belirtilmiş olan hallerde ücret, belirtilen süre için peşin olarak alınır. Saklama süresi kanunca belli olmayan emanetlerin ücreti, her yıl peşin olarak alınır.

Noterin değişmesi halinde, ayrılan noter, aldığı saklama ücretinden geriye kalan süreye ait tutarı yeni notere devreder.

 

Harç,damga vergisi ve resimden muaf işlemlerle kamulaştırma tebliğlerinde noter ücreti   :

Madde 8- Noterler, özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf olduğu belirtilen, ancak değer içeren işlemlerden, harç alınmış olsa idi alınması gereken harcın yüzde onu oranında noter ücreti alırlar. Değer içermeyen bu çeşit işlemler dolayısıyla noterler onadıkları her imza için 2.13-TL. ücret alırlar.

Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf olduğu belirtilen ve imza onaylamasını gerektirmeyen protesto, ihtarname, ihbarname işlemlerinde ilgilisine tebliğ edilecek her nüsha için 2.13-TL.  ücret alınır.

Kamulaştırma Kanunu hükümleri uyarınca yapılacak kamulaştırma tebliğlerinde ilgilisine tebliğ edilecek her nüsha için 2.13-TL.  ücret alınır.

 

Defter onaylama ücreti   :

Madde 9- Defterlerin açılış onaylamasından, yüz sayfaya kadar olanlardan (yüz sayfa dahil) 80-KR., yüz sayfadan yukarı her yüz sayfadan da 30-KR. onaylama ücreti alınır. Yüz sayfadan fazla olan defterlerin küsuratı elli sayfaya kadar olursa ücret alınmaz. Elli ve daha fazla olursa 30-KR. ücret alınır.

Ara ve kapanış onaylamalarında maktu olarak 30-KR. ücret alınır.

Özel kanunlarına göre harç, damga vergisi ve resimden muaf olanlara ait defterlerin onaylamasından da, yukarıdaki fıkralar uyarınca ücret alınır.

 

Bildirim yazı ücreti   :

Madde 10- Noterler, kanunda öngörülen bildirim yükümlülükleri doğrultusunda yazacakları her yazı için 80-KR. bildirim yazı ücreti alırlar.

 

Yol ödeneği   :

Madde 11- Noterler ve imzaya yetkili vekilleri, noterlik dairesi dışında iş yapmak veya Noterlik Kanunu’nun 55 inci  maddesi hükmü uyarınca evrak ve defterleri götürmek için daireden ayrıldıklarında gerekli yol giderlerinden başka her işten, her gün için 10.09-TL. yol ödeneği alırlar.

Noterlik dairesi dışında piyango, özel ve resmî kuruluşların kur’a, seçim ve toplantılarında hazır bulunarak; tutanak düzenlemeleri halinde, noterler ve imzaya yetkili vekilleri gerekli yol giderlerinden başka her işten, her gün için 92.62-TL. yol ödeneği alırlar.

 

Aracılık ücreti   :

Madde 12- Aracı noter, işin gerektirdiği her türlü giderden başka, her işlem için maktu olarak 57-KR. aracılık ücreti alır.

 

Yürürlük tarihi   :

Madde 13- Bu tarife, 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun değişik 112 nci maddesi uyarınca hazırlanmış olup, 1 Mart 2009 tarihinden itibaren uygulanır.

 

 

Harçlar Kanunu Genel Tebliğ

(Motorlu Taşıt Alım-Satımına Dair)

Resmi Gazete: 26/12/1990 Çarşamba Sayı: 20737 (Asıl) 
Maliye Bakanlığından: 
Harçlar Kanunu Genel Tebliği 
Seri No:17
20.12.1990 gün ve 20731 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3689 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile 492 sayılı Harçlar Kanununun "Çeşitli işlemlerde değer" başlıklı 43 üncü maddesinin sonuna eklenen fıkrada, "motorlu kara taşıtları ile ilgili alım, satım ve taahhüt işlemlerinde gösterilecek değer; işleme konu olan taşıtın cinsi, markası, modeli, tipi ve yaşı itibariyle Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği'nce tespit edilen ve işlemin yapıldığı tarihte geçerli olan kasko sigortasına esas değerinden aşağı olamaz. Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği'nce düzenlenen listelerde yer almayan eski model taşıtların asgari değeri; o taşıtların listede yer alan en eski modelleri için belirlenen değerinden her model yılı için %10 indirim yapılmak suretiyle tespit edilir. Birlikçe düzenlenen listelerde yer almayan taşıtların değerleri, emsali taşıtların değerlerinden aşağı olamaz. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir." hükmüne yer verilmiştir.

Motorlu kara taşıtlarının noterliklerde yapılacak alım, satım ve taahhüdü ile ilgili işlemlerde gösterilmesi icabeden değer uygulamasına ilişkin hususları ihtiva eden, sözü edilen fıkranın uygulama usul ve esasları aşağıda açıklanmıştır.

I- MOTORLU KARA TAŞITLARININ NOTERLİKLERDE YAPILAN ALIM, SATIM VE TAAHHÜT İŞLEMLERİNDE DEĞERİN TAYİNİ :

Motorlu kara taşıtları ile ilgili alım, satım ve taahhüt işlemleri, alım, satım ve taahhüde konu taşıtın cinsi, markası, modeli, tipi ve yaşı itibariyle 492 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinin sonuna eklenen fıkra ile belli edilmiş değerden az olmamak üzere işlem taraflarınca beyan olunacak değer üzerinden gerçekleştirilecektir.

Sözü edilen değerler, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğince yayımlanan "Motorlu Kara Taşıt Araçları Kasko Değer Listesi"nde yer almaktadır.

A) Listelerde Yer Alan Motorlu Kara Taşıtlarının Alımı, Satımı ve Taahhüdü İle İlgili İşlemlerde Değer :
Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğince yayımlanan kasko değer listelerinde, motorlu kara taşıtlarının cinsi, markası, modeli ve tipi itibariyle sadece 15 yaşına kadar olanlarının kasko sigortalarına esas değerleri yer almaktadır.

Listede yer alan motorlu kara taşıtlarının noterliklerdeki alımı, satımı ve bunların aynına yönelik taahhütler sebebiyle yapılacak işlemlerde gösterilecek değer, işlem tarihinde bu taşıtların cinsi, markası, modeli, tipi ve yaşı itibariyle listedeki kasko sigortasına esas değerinden az olamıyacaktır. Ancak, taraflarca bu değerlerin üzerinde değer beyanı olunması halinde beyan edilen bu değerler üzerinden işlem yapılacağı tabiidir.

B) Listelerde Cinsi, Markası, Modeli, Tipi Belirtilmekle Beraber Model Yılı (Yaşı) Belirtilmeyen Motorlu Kara Taşıtlarının Alımı, Satımı ve Taahhüdü İle İlgili İşlemlerde Değer :
Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğince yayımlanan kasko değer listelerinde, cinsi, markası, modeli ve tipi belirtilen motorlu kara taşıtlarından 15 yaşından büyük olanlarının kasko sigortasına esas prim değerleri yer almamaktadır. Yaş, model yılına göre geçen süre olup, takvim yılı itibariyle tesbit edilecektir.

Harca konu alım, satım ve taahhüt işleminin yapıldığı tarihte 15 yaşından büyük olan motorlu kara taşıtlarının işlem değerlerinin tespitinde aşağıdaki esaslar uygulanacaktır.

1- Alım, satım veya taahhüde konu 15 yaşından büyük aracın işlem değeri, cinsi, markası ve tipi itibariyle listedeki en eski (15 yaşındaki) modelinin kasko sigortasına esas prim değeri baz alınarak hesaplanacaktır.

2- Listede yer alan en eski model taşıtın kasko sigortasına esas değeri, her model yılı için %10 nispetinde indirilerek, alım satıma konu olan taşıtın değeri hesaplanacaktır.

ÖRNEK : (A) marka 20 yaşında bir binek otomobilinin noterde satışının yapıldığını ve aynı marka 15 yaşındaki binek otomobilin listedeki değerinin ise 20 milyon lira olduğunu varsayalım, satış işlemine konu aracın asgari değeri aşagıdaki gibi tespit edilecektir.

%10 indirimli %20 indirimli %30 indirimli  %40 indirimli %50 indirimli
15 yaş     16 yaş        17 yaş       18 yaş          19 yaş       20 yaş
-------  ------------ ------------ -------------  ------------  -------------
20 milyon 18 milyon     16.000.000   14.000.000     12.000.000    10.000.000

Örnekte de görüleceği gibi, 20 yaşındaki (A) marka otomobilin noterdeki satış işlemi, listede yer alan 15 yaşındaki aynı marka taşıtın değerinin %50 noksanı olan 10.000.000 liradan aşağı olmamak üzere, taraflarca beyan olunan değer üzerinden gerçekleştirilecektir.

C- Listelerde Yer Almayan Motorlu Kara Taşıtlarının Alımı Satımı ve Taahhüdü İşlemlerinde Değer :
Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından 3 er aylık dönemler itibariyle yayımlanmakta olan kasko değer listesinde, bazı motorlu kara taşıtları, cinsi, markası,modeli, tipi ve yaşı itibariyle yer almayabilir. Bu durumda, söz konusu motorlu kara taşıtlarının noterlerde gerçekleştirilen alımı, satımı ve taahhüdü işleminde, listelerde yer alan emsali taşıtların değerinden az olmamak üzere, ilgililerce beyan edilen değer dikkate alınacaktır.

Öte yandan listelerde yer almayan araçların, listelerde herhangi bir emsalinin bulunmaması halinde ise bu araçların alımı, satımı ve taahhüdü ile ilgili işlemlerde, piyasada alımı, satımı yapılan benzeri araçların değerinden az olmamak üzere ilgililerce beyan edilen değer esas alınacaktır.

D- Hasarlı Araçlarla İlgili Alım, Satım ve Taahhüt İşlemlerinde Değer :
Herhangi bir sebeple hasarlı hale gelen motorlu kara taşıtlarının hasarlı durumda noterlerde gerçekleştirilen alımı, satımı ve taahhüdü ile ilgili işlemlerde gösterilecek asgari değer, Tebliğin evvelki bölümlerinde belirlenen değerlerden, hasar tutarı düşüldükten sonra kalan değer olacaktır. Ancak, hasar tutarının, satışa konu  motorlu kara taşıtının yukarıda belirlenen değerinden indirilebilmesi için, satış işlemi sırasında taşıtın gerçekten hasarlı olduğunun belgelenmesi şarttır.

Satış esnasında satışa konu motorlu kara taşıtının hasarlı olduğu ve bu nedenle işlem değerinin düşük olduğunun ileri sürülmesi halinde, hasar miktarının tesbiti için;

a) Varsa mahkeme kararı,

b) Mahkeme kararının olmadığı hallerde hakem bilirkişi raporu,

c) Hakem bilirkişi raporunun da olmaması halinde, ilgili sigorta şirketinin sigorta ekspertiz raporu,

ibraz edilecektir.

d) Yukarıdaki belgelerin yanısıra, işlemi yapan noter, satışa konu motorlu kara taşıtının, satış esnasında gerçekten hasarlı durumda bulunup bulunmadığının, noterin bağlı olduğu vergi dairesinden yoklamaya yetkili bir memur vasıtasıyla tespitini isteyecektir.

Yoklamaya yetkili memur tarafından düzenlenecek yoklama tutanağında, hasar raporlarında yer alan hasar unsurlarının işlem tarihi itibariyle teyit edilmesi halinde hasar tutarı, belirlenen esaslar çerçevesinde işlem değerinden indirilecektir.

e) Kazaya uğraması sebebiyle hasarlı olduğuna ilişkin mahkeme kararı veya rapor ibraz edilen motorlu kara taşıtının, tamir ve bakımı yapıldıktan sonra alımı, satımı veya taahhüde konu işlem yapılması durumunda hasar tutarı dikkate alınmayacaktır.

f) Alım, satım ve taahhüde konu işlemin yapıldığı esnada hasarlı olduğu iddiasında bulunulan motorlu kara taşıtı ile ilgili olarak yukarıdaki belgelerden herhangi birinin ibraz edilememesi durumunda, yoklama memuru vasıtasıyla bir tespit yapılması cihetine gidilmeyecektir.

Bu durumda, sözü edilen motorlu kara taşıtlarının alımı, satımı ve taahhüdüne ilişin, işlemlerde, hasar beyanı dikkate alınmaksızın tebliğin önceki bölümlerinde belirlenen değerler, işlem değeri olarak dikkate alınacaktır.

II- NOTERLİKLERCE UYULACAK DİĞER ESASLAR :

A) Harç uygulamasının sağlıklı bir şekilde yürütülmesini ve iş sahiplerinin şikayetlerine sebebiyet verilmemesini sağlamak için noterler, motorlu kara taşıtlarının alımı, satımı ve taahhüdüne ilişkin işlemlerde dikkate alınması icabeden değerleri ihtiva eden kasko değer listelerini zamanında ilgili kuruluştan temin edeceklerdir.

B) İlgililerce hasarlı olduğunun ileri sürülmesi sonucunda, bu durumun Tebliğin I/D bölümündeki esaslar çerçevesinde tesbiti üzerine, hasar tutarı düşüldükten sonraki değeri üzerinden alımı, satımı veya taahhüde konu işlemi yapılan motorlu kara taşıtları ile ilgili işlem dosyasında, hasar miktarını gösteren belgelerin birer örneği muhafaza edilecektir.

C) Noterler, alım, satım ve taahhüt işlemlerinde nispi harca esas değerleri Tebliğde yapılan açıklamalar çerçevesinde uygulayacaklardır. Aksi uygulama sonucu eksik alınan harçlar sebebiyle 492 sayılı Kanunun 128 nci maddesi hükmü gereğince sorumlu olacaklardır.

D) Sözü edilen işlemlerde beher imza için binde 0,50 nispetinde alınacak harca ilaveten, bu işlemler sebebiyle düzenlenen kağıtlardan da aynı değer üzerinden binde 5 nispetinde damga vergisi tahsil edeceklerdir.

III-YÜRÜRLÜK :

492 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinin sonuna eklenen ve bu tebliğ ile uygulama usul ve esasları belirlenen fıkra hükmü 1.1.1991 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tebliğ olunur.

 

Anahtar İfadeler: noter satış masrafı 2017, noter alım satım masrafı, noter devir masrafları, araç noter satış masrafı

Son Güncelleme: Cumartesi, 14 Ocak 2017 14:17
 
Telif Hakkı © 2008 - 2018 Arac.Muayenesi.com . Tüm Hakları Saklıdır.
Araç Muayene ve araç sorgulama ile ilgili bilgiler bulunmaktdır.